NPO DANCE BOX

  • >>
  • >>
  • Art & Talk is our Weapon Vol.2 ~ ~ Nghệ thuật kết nối sức mạnh với Myanmar ~ ~

Art & Talk is our Weapon Vol.2 ~ ~ Nghệ thuật kết nối sức mạnh với Myanmar ~ ~ | PROGRAM | NPO DANCE BOX

2021.05.16(日)

Art & Talk is our Weapon Vol.2 ~ ~ Nghệ thuật kết nối sức mạnh với Myanmar ~ ~

YouTube

トーク その他

 

Ngày 16 tháng 5 (Chủ nhật) 14 giờ -17 giờ   (Miễn phí)

* Vui lòng liên hệ https://forms.gle/o95v8CmwBLhrPEcX6 để đăng ký.

 

* Phát sóng TRỰC TIẾP

★ Người Myanmar đang sinh sống ở Nhật Bản nói về Myanmar hiện nay

★ Cùng với các nghệ thuật gia nói về Myanmar hiện nay

★ Các nghệ thuật gia Myanmar giới thiệu về nghệ thuật kháng chiến (kèm lời bình)

 

* Có thông dịch, dịch đuổi theo sau khi nói tiếng Nhật và tiếng Myanmar

Tổ chức:

Hiệp hội công dân KANSAI ủng hộ dân chủ hóa ở Myanmar

Hợp tác:

Hiệp hội PHD, Trung tâm đa ngôn ngữ FACIL , FMYY
Phòng nghiên cứu Shizuyo YOSHITOMI, Khoa cộng sinh thế giới, Đại học Ngoại ngữ Nagoya
Nghệ thuật gia nghề thủ công tổng hợp Dalmamori + Eriko

Myanmar's Voices   DANCE BOX

作品・アーティスト情報

詳細情報

時間
Ngày 16 tháng 5 (Chủ nhật) 14 giờ -17 giờ   
料金
Miễn phí
会場
YouTube
* Vui lòng liên hệ https://forms.gle/o95v8CmwBLhrPEcX6 để đăng ký.
予約・お問い合わせ

* Vui lòng liên hệ https://forms.gle/o95v8CmwBLhrPEcX6 để đăng ký.

主催・助成など
Tổ chức:

Hiệp hội công dân KANSAI ủng hộ dân chủ hóa ở Myanmar

Hợp tác:

Hiệp hội PHD, Trung tâm đa ngôn ngữ FACIL , FMYY
Phòng nghiên cứu Shizuyo YOSHITOMI, Khoa cộng sinh thế giới, Đại học Ngoại ngữ Nagoya
Nghệ thuật gia nghề thủ công tổng hợp Dalmamori + Eriko

Myanmar's Voices   DANCE BOX